Elk item in de database heeft een aantal velden met daarin informatie. Hier volgt een korte uitleg per veld.

Titel

Elk artikel heeft als titel de merknaam met daarachter de naam van het product.

Merk

Bevat de merknaam van het artikel. Wanneer de merknaam niet te vinden is op de voorkant van het product, staat hier 'onbekend'.

Productnaam

De naam van het product zoals dat op de voorkant van het artikel of etiket te vinden is. Dit geeft niet altijd even duidelijk weer om wat voor soort product het gaat, maar is overgenomen van het artikel zelf.

Productsoort

Omdat het vorige veld niet altijd even duidelijk weergeeft om wat voor soort product het gaat, hier de eenvoudige benaming. (Bijvoorbeeld: Vita D'or Sweet onion. Het product heet hier 'sweet onion', maar daaruit blijkt niet dat het om een frietsaus gaat. Productsoort is dan 'frietsaus')

Ingrediënten

Dit veld bevat de ingrediënten zoals ze op het artikel zijn vermeld. Enige uitzondering is typografie. Vetgedrukte of cursief gedrukte ingrediënten zijn dat in de database niet. Spelfouten op een etiket worden overgenomen, de verbeterde versie komt in het volgende veld te staan.

Synoniemen

In dit veld worden de synoniemen van gebruikte ingrediënten vermeld. Het kan hier gaan om de benaming van een E-nummer dat als nummer bij de ingrediënten vermeld staat, of juist het E-nummer als in het vorige veld de benaming gebruikt is. Soms levert de manier waarop een ingrediënt vermeld staat, problemen op bij het zoeken. Wanneer de olie wordt aangeduid als  'plantaardige olie (zonnebloem-)', wordt in dit veld de volledige benaming gebruikt (zonnebloemolie). Soms zijn de ingrediënten niet in het Nederlands vermeld op het etiket (wat overigens wettelijk niet toegestaan is). In het ingrediëntenveld wordt de gebruikte taal overgenomen, de vertaling volgt dan hier.

Allergenen

Wettelijk zijn er 14 ingrediënten die duidelijk als allergeen vermeld dienen te worden op verpakte producten. Sinds 13 december 2014 moeten deze in een afwijkende vormgeving van de andere ingrediënten worden aangegeven. Ook als ze niet duidelijk vermeld zijn op het etiket, is hier geprobeerd ze zoveel mogelijk te vermelden.

Meldingen op etiket

Vooral meldingen die te maken hebben met de ingrediëntendeclaratie worden hier overgenomen (bijvoorbeeld 'ingrediënten van biologische oorsprong'). Niet bij elk product in gebruik.

EAN

De unieke artikelcode die bij de streepjescode hoort. 

Afbeelding

Spreekt voor zich.

Opmerkingen

Kleine dingetjes die bij het bestuderen van het etiket zijn opgevallen, worden hier vermeld (bijvoorbeeld 'mosterd wel vermeld als allergeen en niet bij ingrediënten'). Niet bij elk product in gebruik.

Potentiële allergenen 1, 2 en 3

Het betreft hier allergenen die niet bij de ingrediënten van het artikel horen, maar die mogelijk toch in kleine hoeveelheden in het product aanwezig zouden kunnen zijn. Omdat de manier waarop fabrikanten deze allergenen vermelden nogal verschillend is, zijn er drie verschillende velden voor gemaakt. 'Potentiële allergenen 1' betekent een vermelding als 'kan ei bevatten'. 'Potentiële allergenen 2' betekent een vermelding als 'kan sporen van ei bevatten'. 'Potentiële allergenen 3' ten slotte betekent een vermelding als 'gemaakt in een fabriek waar ook ei verwerkt wordt'. 

Volgens wet 13-12-2014

Geeft aan of de ingrediëntendeclaratie voldoet aan de Europese wetgeving die op deze datum van kracht wordt. Voornaamste kenmerken waarop gelet is: afwijkende vormgeving van allergenen (vet, cursief, onderstreept, hoofdletters) en vermelding van de herkomst van plantaardige olie of vet. Omdat met het vullen van deze database is begonnen ruim voordat deze regels van kracht werden, kan bepaalde informatie inmiddels verouderd zijn. Uiteraard worden producten die inmiddels wel voldoen aan deze regels te zijner tijd bijgewerkt in de database.

EAN-verouderd

Soms heeft hetzelfde artikel twee verschillende EANs (oud en nieuw). Wanneer beide nog in de winkel voorkomen, wordt hier het oude nummer vermeld.

Commentaar

Extra veld voor ieder commentaar dat niet ergens anders past.

Vrij van

Hier worden allergenen vermeld waarvan expliciet op de verpakking vermeld staat dat deze NIET in het product voorkomen. Dit om eenvoudiger te kunnen zoeken op bijvoorbeeld glutenvrije producten.